Indijanski Horoskop

sta nam porucuju indijanci

Starosedeoci Severne Amerike, Indijanci Kolumbovom zabludom nazvani tim imenom (mislio je da je dospeo u Indiju) – u svojim predskazanjima sudbine inspirišu se, isključivo, prirodom.

Oni su verovali u zajedničko poreklo jednog plemena i neke životinje, a ponekad i biljaka, pa su tu životinju i biljku obožavali i smatrali ih svojim osnivačem i zaštitnikom. I astrologija Indijanaca počiva na tom verovanju.

Koliko su Indijanci u bliskoj vezi sa životinjama svedoče njihova lična imena. Ima ih mnogo tipa: Bik koji sedi, Sivi vuk, Brzi bizon… Uz životinje i bilje i minerali imaju značajno mesto.

I njihova astrologija počiva na istom principu – vladavini životinja, biljaka i minerala.

Na osnovu datuma rođenja detetu se „dodeljuje“ totem. U centar kruga stavlja se totem od minerala, kopito, kljun ili neki drugi (rožnati) deo životinjskog porekla, čiji totem, takođe pripada detetu. U nekim slučajevima, ako vrač oceni da je potrebno, u krug se stavljajući rogovi životinje.

Od ćehtra, na rastojanju 4-8 stopa, poredaju se u jednakim razmacima kamenčići. Njih ima 35 i sa njima se krug zatvara. Obred započinje u ranim jutarnjim satima (pre nego što Sunce izađe), jer se veruje da će po završetku obreda prvi sunčev zrak detetu podariti neslućenu snagu.

USKORO!

Sledeći obred je obred molitve. Počinje tako što plemenski vrač pali lulu i okreće se na sve četiri strane sveta, jer se po indijanskom verovanju tu nalaze četiri duha -majke Zemlje, oca Sunca, praoca Meseca i Velik« duha. Poste toga peva se zajednička molitva kojom se novorođenčetu poželi dobrodošlica u vidljivi svet. Posebne molitve se pevaju i za zdravlje, snagu, moć, pravilan put u životu i za sreću. Obred traje oko četiri dana i svako dete se još u ranoj mladosti upozna sa mestom gde se nalazi njegov magični krug. Ako mu je teško da dopre do svog magičnog kruga, ono položi ruke na zemlju kako bi iz nje dobilo snagu koja će mu pomoći da prebrodi teškoće…

Indijanci takođe poznaju četiri godišnja doba. Prvo godišnje doba počinje 22. decembra MESECOM DUBOKOG SNA ZEMLJE. Posle njega dolazi MESEC ODMORA, a od 20. januara do 19. februara, MESEC VELIKOG VETRA traje od 19, februara do 20. marta.

Zajedničko ime za to, prvo, godišnje doba je DOBA DUHA VABOOSE, započinje putovanjem od severa ka jugu; vreme kada na zemlji ništa ne raste i kad Indijanci provode dane ispitujući prošlost i predviđajući budućnost.

Drugo godišnje doba počinje 20. marta MESECOM PUPOLJKA, da bi se nastavilo od 20. aprila, MESECOM POVRATKA ŽABA a završilo, počev od 21. maja, MESECOM SETVE KUKURUZA, to, drugo, godišnje doba naziva se DUHOM VABUNA. Tada OTAC SUNCE sve više otkriva svoje lice i priroda buja.

Treće gođišnje doba, doba DUHA SVANODESE kada čitava Zemlja buja, biljke i žitarice daju plodove a reke su pune riba,
počinje 21. juna MESECOM NAJJAČEG SUNCA, 23. juta nastavlja se MESECOM: PUNOG ZRNA. a završava se počev od 23: avgusta, MESECOM ŽETVE.

Poslednje godišnje doba u jednogodišnjem ciklusu je doba DUHA MUDAKEVISA i to su meseci mira i ispitivanja sopstvenog rada. To doba počinje 23. septembra MESECOM DIVLJE PLOVKE; nastavlja se; 24. oktobra. MESECOM PRVOG MRAZA, a završava, počev od 22; novembra MESECOM DUBOKOG SNA.

DIVLJA GUSKA (22.12-19.1)

DIVLJA GUSKA je duh-zaštitnik MESECA DUBOKOG SNA ZEMLJE. Od 22. decembra počinje da štiti rođene u tom periodu i njen uticaj traje sve do 19. januara. Poseduje izvanrednu sposobnost orijentacije, pošto svake godine mora da prevali ogroman, put od severa kontinenta do Meksičkog zaliva i da se s proleća vrati u svoju postojbinu. Veruje se da ljudi rođeni u ovom znaku poseđuju analitički razum i da veoma mnogo polažu na svoj spoljašnji izgled. Vezani su za tradiciju. Uvek idu tačno utvrđenim putevima, protivnici su bilo kakvih novotarija. Osetljivi su i ne praštaju uvrede. Dobro se slažu sa osobama čiji je duh-zaštitnik Dabar, Detlić ili Mrki Medved. Boja Divlje guske je bela.
Totem iz biljnog sveta, je breza i kod Divljih gusaka simbolizuje veliku snagu i natprirodnu moć.
Totem iz mineralnom sveta je kvarc. On simbolizuje snagu, a mnoga domorodačka plemena koriste ga u magijskim obredima.
Postoji verovanje da kvarc, ako se drži među zubima, može da u toli žed.

Vidra (20.1 -18.2)

VIDRA je duh-zaštitnik MESECA ODMORA; ona vlada od 20. januara do 18. februara. Rođeni u ovom razdoblju poseduju oštroumnost i inteligenciju, vole ljude i nalaze veliko zadovoljstvo kad mogu da pomognu drugome. Blage su naravi i vole da sanjare. Deeu odgajaju sa velikom ljubavlju. Dobro se slažu sa osobama čiji je duh-zaštitnik Jelen, Gavran, Crveni Orao i Bizon. Boja Vidre je srebrna. Vidre vole društvo (žive u parovima), pa tako i ljudi -Vidre vole dom i porodicu.
Totem iz biljnog sveta je jašika, a to drvo je poznato po svojoj lekovitosti.
Totem iz mineralnog sveta je srebro. Vlasnik ovog totema je, na taj način, isticao svoju nadmoć ili značaj u plemenu. Ovaj totem je simbol sjaja duše, mudrosti i prijateljstva.

Puma (19. 2 – 20.3)

PUMA je duh zaštitnik MESECA VELIKOG VETRA, koji počinje 19 februara i traje do 20. marta. Ljudi Pume, vrlo su za tvoreni i skloni magiji i mistici. Melanhonični su i, često, depresivni. Nisu, kao i Puma, odlučni u ljubavi, s obzirom na to da su izraziti individualisti. Veoma su izdržijivi, ali i netrpeljivi prema osobama koje zađu na njihov teren, Ne sukobljavaju se sa protivnicima za koje znaju da im nisu dorasli. Puma poseduje snagu i upornost. Kao majka izuzetno je požrtvovana. Slažu se sa osobama čiji je duh zaštitnik Mrki Medved, Zmija, Dabar ili Detlić. Boja Pume je plavozelena.
Totem iz biljnog sveta je bokvica.
Totem iz mineralnog sveta je tirkiz. Spada u minerale koji ne menjaju svojstva i Indijanci ga smatraju nebeskim kamenom. Legenda kaže da je svoju nebeskoplavu boju dobio kada ga je zlatni orao, noseći ga u kljunu, poneo u nebeska prostranstva. Kada je orao podigao glavu da pogleda koliko je udaljen od Sunca, svetlost koja je u tom trenutku dolazila sa neba dala mu je tirkiz nu boju. Koristi se za izradu bračnog prstenja, jer se smatra da njegova plava boja traje onoliko koliko i ljubav supružnika. Čim neko od supružnika počinje da se „hladi“ i tirkiz počinje da tamni, postepeno prelazeći u zelenu boju. Smatra se da ima magična svojstva i da onaj ko ga poseduje može bez mnogo problema da se obogati.

Crveni orao (21.3 -19.4)

CRVENI ORAO je duh-zaštitnik MESECA PUPOLJKA, započinje 21. marta i završava se 19. aprila. Ljudi u vladavini ovog znaka poseduju veliku telesnu, umnu i emotivnu energiju, dakle, sve potrebne osobine da prežive u teškim uslovima. Sa oduševljenjem se upuštaju u mnoge riskantne poduhvate, što je i normalno ako se ima u vidu da je orao ptica grabljivica koja se ne boji nikoga i ničega. Bez dlake su na jeziku i to im donosi grdne neprilike. Veliki su optimisti i vole život u paru. Slažu se sa osobama čiji je duh-zaštitnik Gavran, Bizon i Jelen. Boja Crvenog orla je žuta.
Totem iz biljnog sveta je maslačak.
Totem iz mineralnog sveta je opal, poludragi kamen sličan kvarcu. Simbolizuje čovekovo nadanje i onaj ko ga poseduje u posebnoj je vezi sa Suncem, Mesecom i vatrom.

Dabar (20.4 – 20.5)

DABAR je duh-zaštitnik MESECA POVRATKA ŽABA i traje od 20. aprila do 20 maja. Kao i njihov zaštitnik i ljudi Dabrovi veoma su inteligentni i pokretljivi, a sve postavljene zadatke rešavaju sa lakoćom. Vole udobnost i na obezheđenje boljih uslova života troše dosta vremena. Prema okolini ponašaju se veleposeđnički, ali pravično. Slažu se sa osobama čin je duh za štitnik Zmija, Divlja guska. Mrki medved i Puma. Dabrova boja je plava.
Totem iz biljnog svega je zumbne.
Totem iz mineralnog sveta je crveni šljunak (bakarni silikat).
Veruje se da je on kamen koji donosi sreću, zdravlje i bogatstvo, a kamen je neba i zemlje. Zbog toga je u stanju da u sebi spoji snagu neba i zemlje. Pri obavljanju magičnog obreda prilikom rođenja deteta koristi se baš crveni šljunak.

Jelen (21.5 – 20.6)

JELEN je duh zaštitnik MESECA SETVE KUKURUZA, koji počinje 21. maja i završava se 20. juna. Ljudi čiji je zaštitnik Jelen poseduju veliku energiju i vrlo su elokventni. Međutim, dosta su površni (posebno žene) i ne razmišljaju mnogo o mogućim teškoćama. Nestabilni su u ljubavi. Žene Jeleni vole da su u centru pažnje i da su okružene većim brojem kavaijera, dok su muškarci u stanju da se bore do smrti da bi postigli ciij (tvrdi se da je najviše učesnika dvoboja u srednjem veku bilo u znaku jelena) Slažu se sa osobama čiji je duh zaštitnik Bizon, Vidra ili Crveni orao, Jelenove boje su bela i zelena.
Totem iz biljnog sveta je hajdučka trava za koju postoji verovanje da ima moć da zaštiti telo i učini ga neranjivim.
Totemi iz mineralnog sveta je ahat. Ljudi čiji jc totem ahat šire oko sebe lepotu t blagost, u stanju su da sve oko sebe umiruju, isceljuju i usrećuju.

DETLIĆ (21. 6 – 22. 7)

DETLIĆ je duh zaštitnik MESECA NAJJAČEG SUNCA, koji traje od 21. juna do 22. jula. Rođeni u ovom periodu dobri su domaćini i vrlo privrženi domu i porodici. Slažu se sa Divljom guskom, Pumom, Zmijom i Dabrom. Njihova boja je ružičasta. Smatra se da medu meteorolozima i seizmoiozima ima najviše Dctlića s obzirom na to da ta ptica ima moć da predskaže mnoge prirodne pojave.
Totem iz biljnog sveta je šipurak.
Totem iz mineralnog sveta je crveni kvarc čija je mekša forma poznata pod imenom jaspis. Porodilje nose ovaj kamen da bi rodile zdravo i napredno dete.

Moruna (23.1 – 22. 8 )

MORUNA je duh-zaštitnik MESECA PUNOG ZRNA, koji počinje 23. jula i završava se 22. avgusta. Morunu Indijanci smatraju vrlo oštroumnom i pripisuju joj moć predviđanja događaja. Za ljude u ovom znaku veru je se još da poseduju veliku hrabrost, energiju i volju kojom se nameću za predvodnika. Mogu da budu i veoma osvetoljubivi, ako im ko stane na žulj. Umeju dobro da skrivaju osećanja i vrlo je teško prodreti u njihovu dušu. Moruna je omiljena kod osoba suprotnog pola, dobro se slaže sa osobama čiji je duh zaštitnik Crveni orao, Bizon, Gavran ili Jelen. Moruni na boja je crvena.
Postoji verovanje da kvare, ako se drži među zubima, može da utoli žed.

Mrki medved (23.8 – 22.91)

MRKI MEDVED je duh zaštitnik MESECA ŽETVE, koji traje od 23. avgusta do 22. septembra. Ljudi Mrki medved i su oštro umni i imaju razvijeno osećanje za pravdu. Poseduju veliku hrabrost, snagu i istrajnost Umeju da kontroli su svoja osećanja i jako su privrženi porodici. Slažu se sa osobama čiji je duh zaštitnik Puma, Divlja guska, Dabar i Zmija. Boja Mrkog medveda je naranđžasta.
Totem iz biljnog sveta je ljubičica.
Totem iz mineralnog sveta je ametist koji simboliše mudrost i hrabrost i štiti od crne magije.

Gavran (23.9 – 23. 10)

GAVRAN jc duh zaštitnik MESECA DIVLJE PLOVKE. Počinje 23. septembra i završava se 23. oktobra. Ljudi rođeni u znaku Gavrana osećajni su i vole da brinu o drugima. Fizički su vrlo privlačni i imaju mnogo prijatelja. Vole da se koriste ludim iskustvima i idejama. Pouzdani su u ljubavi i veoma verni. Međutim, vrlo teško se odlučuju na brak. Slažu se sa osobama čiji je duh zaštitnik Crveni orao. Jelen, Moruna, Bizon i Vidra. Gavranova boja je smeđa.
Totem iz biljnog sveta je neven.
Totem iz mineralnog sveta je jaspis kao kod Detlića. Gavrani su međutim, u mnogo čvršćoj vezi sa jaspisom, jer im omogućava neverovatne duhovne sposobnosti kojima uspevaju da savladaju sve životne probleme.

Zmija (24. 10 – 21. 11)

ZMIJA je duh-zaštitnik MESECA PRVOG- MRAZA i njena vladavina počinje 21. oktobra a završava se 21 novembra Zmije su lukave i sve što požele ostvare zahvaljujuci svojoj lukavosti. Ako, pak. ne uspeju nešto da ostvare tada ih obuzima neopisiv bes i urneju da se vrlo podmuklo osvete. S obzirom na to da zmija (ona prava) menja kožu, može se smatrati da i čovek Zmija često menja svoj u narav. Obično su dugovečni. Slažu se sa osobama čiji je duh zaštitnik Dabar, Puma ili Detlić.

Zmiji na boja je siva.

Totem iz sveta minerala je malahit, koji simbolizuje unutrašnju energiju i fizičku snagu.

Bizon (22.11 – 21.12)

BIZON je duh zaštitnik MESECA DUBOKOG SNA. Traje od 22. novembra do 21. decembra. Bizoni poseduju jako izraženu intuiciju i sposobnost predviđanja budućih događaja, oštri su i vrlo precizni. Nemaju mnogo prijatelja, a ka cilju idu odlučno i bez imalo straha. Decu puštaju vrlo rano da se osamostale. Slažu se sa osobama čiji je duh zaštitnik Jelen, Moruna, Gavran i Crveni orao.

Bizonova boja je crna.

Totem iz biljnog sveta je crni bor, veoma lepo i visoko drvo, pa su i ljudi rođeni u ovom periodu lepi i stasiti.
Totem iz mineralnog sveta je opsidijan, vulkanski kamen, vrlo sličan granitu.

Facebook Komentari

devojke online upoznavanje

mesec

mesec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top